Stavba Rok realizácie
Slovenský vodohospodársky podnik B. Bystrica 2016
Okresný súd Čadca - stavebné práce 2016
Správa Štátnych hmotných rezerv SR - terenné úpravy Brodnianka 2016
Slovenský vodohospodársky podnik - Rekonštrukcia MVE Zvolen 2015
Slovenská elekt. prenosová sústava - Stavebné práce domčeky ochrán ESt Lemešany 2015
Obec Oščadnica - Stavebné práce MŠ 2015
Bratislavská-Teplarenská - stavebné úpravy v OST Bratislava 2014
Slovenská elekt. prenosová sústava - Prevadzková budova PS Lemešany 2014 - 2015
Slovenská elekt. prenosová sústava - oprava základov Levice 2014
Slovenská elekt. prenosová sústava - stavebné úpravy ESt. - Sučany 2014
NM káblový rozvod - Lemešany 2013
SES - BA oprava siete - Križovany 2013
Slovenská elekt. prenosová sústava - obnova rozvodov BA 2012
Mikroregión Bystricka dolina - obnova rozvodov 2012
Okrasa výrobné družstvo Čadca - rekonštrukcia siete 2012
Stredná odborná škola technická Námestovo - zhotov. el. prípojky 2011
Vzdušné vedenie  Podunajske Biskupice - RZ Gabčíkovo 2011
Vzdušné vedenie Gabčíkovo - Gyor 2011
Rekonštrukcia staničnej budovy  v zšt. Ružomberok 2010
Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Stará Bystrica 2010